Kurumsal

Misyon

Üreticilerin kendi kapsamlarında gerçekleştiremedikleri veya bağımsız bir laboratuvarda gerçekleştirmek istedikleri periyodik&ar-ge amaçlı deney ihtiyaçlarına kısa sürede cevap vererek kalite altyapılarını yükseltmelerine katkıda bulunmak; 89/106/EEC “Yapı Malzemeleri Yönetmeliği” kapsamında, ürünlerin piyasaya güvenli arzı ve kullanımı süreçlerinde, yapı denetim kuruluşları, inşaat firmaları, müteahhitler ile son tüketiciye bağımsız ve tarafsız olarak hizmet sunmak, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Ayna Komiteleri’nde ve İhtisas Kurulları’nda görev alarak sektörün gelişimine ve kalite alt yapısına katkı sağlamak.