Faydalı Bilgiler

1) CE işareti?

CE İşareti, Avrupa Birliği’nin, teknik mevzuata uyumu çerçevesinde 1985 yılında benimsediği Yeni Yaklaşım Politikası kapsamında hazırlanan, belirli Yeni Yaklaşım Direktifleri kapsamında yer alan ürünlerle ilgili olup, ürünlerin AB’nin ilgili direktiflerindeki temel gereklere uygun olduğunu ve gerekli bütün uygunluk değerlendirme faaliyetlerinden geçtiğini gösteren bir Birlik işaretidir. CE işareti, ürün gruplarının uyması gereken asgari sağlık, emniyet, çevre ve tüketicinin korunması koşullarını düzenleyen bağlayıcı ilgili yönetmeliklere ve teknik şartnamelere uygunluğunu gösteren işareti ifade eder. Ürünün kullanıldığı çevre, sağlık, emniyet ve tüketicinin korunması açısından minimum güvenlik gereklerini sağladığını, güvenli ürün olduğunu gösterir; ürün kalitesine yönelik şartları direk olarak belirtmemektedir.
a) Malzemenin, Avrupa uyumlaştırılmış standartlarına (hEN) denk gelen Türk standardına (TS hEN) uygun olduğunu,
b) Ürüne ait, Uyumlaştırılmış standartlar (hEN) bulunmaması durumunda, ulusal standardı (TS) varsa ulusal standarda uyduğunu (ulusal standarda göre belgelendiğinde “G” (Güvenli ürün) işareti ile piyasaya arz edilebilir);
c) Ürünün, uyumlaştırılmış standardı (hEN) yoksa ve ulusal standardı (TS) da yoksa Avrupa Teknik Onayı(ETA)’na (Türkiye’de İTBAK ve TSE Ulusal Teknik Onay Kuruluşlarıdır. Ürün için, “Avrupa Teknik Onayı (ETAG)” çerçevesinde belgelendirme seçeneği seçilirse ürün bütün Avrupa Piyasasına CE işareti ile arz edilebilir; ürün için Ulusal Teknik Onay çerçevesinde belgelendirme seçeneği seçilirse sadece yurt içi piyasasına “G” (Güvenli ürün) işareti ile arz edilebilir)uygun olduğunu gösterir.

 

2) Sistem 3′e göre CE işaretlemesi ve Uygunluk Değerlendirme faaliyetleri çerçevesinde Onaylı Kuruluş’a Başlangıç Tip Deneylerini yaptırdık, Fabrika Üretim Kontrol sistemi dokümantasyonunu da kurduk, artık başka bir şey yapmamıza gerek kalmadı?

Firmaların harmonize ürün standartlarının EK ZA’larında belirtilen CE şaretlemesi deneyleri sorumluluklarının yanı sıra Standardın “4.2 Bütün Uygulamalar” maddesi altındaki diğer deneyler de sorumluklukları arasındadır ve ilgili Bakanlıklar piyasa veya fabrika denetimlerinde bu hususa da dikkat etmektedirler. Örneğin Genleştirilmiş Polistiren (EPS) ürünü için firma, CE işaretlemesi için TS EN 13163 ürün Standardının Ek ZA’ına göre ısıl iletkenlik, ısıl direnç, kalınlık ve yangına tepki gibi Başlangıç Tip (ITT) Deneylerini yaptırdığı gibi, Standardın 4.2. maddesi altındaki diğer deneyler olan” Bükme Dayanımı” ve “Boyut Kararlılığı” deneylerini de kendisi veya kendisi gerçekleştiremiyorsa dış 3. taraf bir laboratuvara yaptırarak ambalaj üzerine vurduğu CE etiketinde bu özelliklerin de beyan değerlerini tanımlamakla yükümlüdür. Ayrıca firma, CE işaretlemesi faaliyetleri kapsamında kurmakla yükümlü olduğu Fabrika Üretim Kontrolü (FPC) Sistemi ve hazırlamış olduğu Teknik Dosya’daki planlar ve gereklilikler vasıtasıyla beyan ettiği bütün deneylerin periyodik deneylerini de sürekli olarak gerçekleşmek zorundadır; bu durum üretiminin devam ettiği süre boyunca ürünün beyan edilen teknik özelliklerinin kontrol altında tutulmasını ve en az aynı kalitede üretiminin sürdürülmesini garantisi altına alır.

 

3) Hiçbir Onaylanmış Kuruluş’a gerek olmaksızın “Self Deklerasyonla” CE işaretlemesini kendimiz gerçekleştirebilir miyiz?

Self Deklerasyon Onaylı Kuruluş’a sorumluluk verilmediği durumlar için ve sadece Uygunluk Teyid Sistemlerinden Sistem 4 için geçerlidir, ancak bu durum üreticiyi, Fabrika Üretim Kontrolü sistemini kurma, Başlangıç Tip Deneyleri ile beyan ettiği özellikler için ürün Standardında belirtilen periyodik deneyleri kendisi veya 3. taraf bir laboratuvara gerçekleştirme sorumluluğundan kurtarmaz.

 

4) Uygunluk Teyid Sistemi 3′te, ürün standardının CE işaretlemesi için istediği deneyleri akredite bir laboratuvara yaptırdık, ürün üzerine CE işareti koyabilir miyiz?

Uygunluk Teyid Sistemlerinden Sistem 3′e göre Üretici Başlangıç Tip (ITT) Deneyleri Avrupa Birliği’nin Onaylanmış Kuruluşları yayınladığı bu konudaki resmi yayın organı olan “nando” sitesinde ismi olan Onaylanmış Laboratuvara yaptırılmak zorundadır. Onaylanmış Kuruluş harmonize ürün standardı ve ürünün kullanım yerindeki uygulamalar için firma talepleri doğrultusunda gerçekleştirdiği deneyler için hazırladığı “deney raporlarının” yanı sıra bütün bu deney sonuçlarının toplandığı ve uygunluk değerlendirmesi’nin yapıldığı Başlangıç Tip Deney Raporu Belgesini (ITT) hazırlamakta ve firmaya iletmektedir. Sonuç olarak Başlangıç Tip Deneylerinin yaptırıldığı laboratuvarın akredite değil Avrupa Onaylı Laboratuvarı olması gereklidir, Onaylı Kuruluş’un gerçekleştirmediği deney raporları, ilgili Bakanlığın CE işaretlemesi için gerçekleştirdiği piyasa veya fabrika denetimlerinde geçerli olmayacaktır ve firmaya cezai yaptırım söz konusu olabilecektir.