Hizmetler

CE Uygunluk Değerlendirme

Isı yalıtım malzemelerinden EPS, XPS ve MW (Cam yünü ve Taş yünü) gibi ürünlerin piyasaya arzları için zorunlu olan CE işaretlemesi uygunluk değerlendirme hizmetleri ÇEVKAK bünyesinde gerçekleştirmektedir.

ÇEVKAK, AB’nin Onaylanmış Kuruluşları ilan ettiği resmi bilgi sistemi olan “Nando”nun internet sitesinde 23 Nisan 2012 tarihinde “NB 2372” Onaylanmış Kuruluş Numarası ile yayımlanarak Onaylanmış Deney Laboratuvarı olarak atanmıştır. Aşağıda sunulan Onaylı Laboratuvar kapsamımıza Nando’nun http://ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando/index.cfm?fuseaction=country.notifiedbody&cou_id=792 internet adresinden ulaşabirsiniz.

1515773052-ceonaylanmiskurulus.png

Yapı Malzemeleri Kapsamındaki ürünlerin, 1 Ocak 2007 tarihinden itibarek AB ve iç pazara CE işareti ile sunulması zorunludur. CE işareti, ürünün, Avrupa Yapı Malzemeleri Direktifi (CPD) ile uyumlaştırılmış olan Türkiye Yapı Malzemeleri Yönetmeliği şartlarına uygunluğunu ifade eder. Yönetmeliklere, teknik mevzuata ve temel gereklere uygunluğun şartlarının yerine getirilmesinin gereği olarak CE işaretlemesi faaliyetleri ürünün harmonize Avrupa Standartlarının “ZA” eklerinde tanımlanmıştır. Ayrıca ürünlerin taşıdıkları risklere göre oluşturulan “Uygunluk Teyid Sistemleri” harmonize Standartların Ek ZA’larında açıklanmıştır. Üreticiler, genel olarak, Standartlarda tanımlanan deneylerin periyodik olarak gerçekleştirilmesini de içeren Fabrika Üretim Kontrol Sistemi (FPC) kurmaktan sorumludur. Bu gerçekleştirilirken ürünün ilgili yönetmeliklerin ve standartların temel gereklerine uyumunu sağlayan ve CE işareti iliştirme sürecine kadar olan tüm aşamaları içeren ve bu süreçten sonra da ürünün teknik beyan değerlerinin korunmasını sağlamayı amaçlayan doküman olan “Teknik Dosya” dokümantasyonunu da hazırlamaktan sorumludur. Ürün riskleri arttıkça Sorumluluk, üreticinin kendi deney imkanlarını kullanarak, kendisini kontrol ederek ve kendi düzenleyeceği uygunluk beyanı ile CE işaretlemesi sürecinden, bu işlemlerin Onaylı Kuruluş tarafından gerçekleştirilmesine doğru kaymaktadır. Düşük riskli ürünlerde üretici, Başlangıç Tip Deneylerini (kendisi veya kendi kontrolünde dış 3. taraf laboratuvara yaptırmayı), Fabrika Üretim Kontrolü Sistemini, Uygunluk Beyanını ve CE işaretini iliştirmeyi kendisi yaparken yüksek riskli ürünlere gidildikçe bu faaliyetler Onaylı Kuruluşların(Onaylı Laboratuvar veya Onaylı Belgelendirme Kuruluşu) sorumluluğuna verilmektedir. Bu faaliyetleri belirlemek amacıyla Yapı Malzemeleri Yönetmeliği’nde aşağıdaki Uygunluk Teyid Sistemleri tanımlamıştır.

1515773787-uygunlukteyidsistemi.png
1515773861-mwdeney.png
1515773932-epsdeney.png
1515773988-xpsdeney.png