Hizmetler

Deney Hizmetleri

ÇEVKAK ısı yalıtım malzemeleri için istenen; TSE Belgesi alımı aşamasındaki “Başlangıç Tip Belirleme”, fabrika üretim kontrolü çerçevesinde ihtiyaç duyulan “Periyodik”, Kalite Kontrol ve Ar-Ge amaçlı deneyleri gerçekleştirmektedir.

ÇEVKAK; MW, EPS ve XPS başta olmak üzere bütün Isı Yalıtım Ürünlerinin (TS EN 13162…TS EN 13171) ihtiyaç duyulan bir çok deneyini gerçekleştirmektedir.

ÇevkakTürkak

 

 

ÇEVKAK Akreditasyon Kapsamı

Deneyi Yapılan Malzemeler/Ürünler

Deney Adı

Deney Metod Standardı

 

 

 

 

Isı Yalıtım Malzemeleri- Binalarda, Bina Tesisatlarında ve Endüstriyel Ekipmanlarda Kullanılan

Uzunluk ve Genişlik Tayini

TS EN 822

Kalınlık Tayini

TS EN 823

Gönyeden Sapma Tayini

TS EN 824

Yüzey Düzlüğünün Tayini

TS EN 825

Basınç Dayanımının Tayini

TS EN 826

Görünür Yoğunluk Tayini

TS EN 1602

Sabit Normal Laboratuvar Şartlarında (23°C / %50 Bağıl Nem) Boyut Kararlılığının Tayini

TS EN 1603

Belirli Sıcaklık Bağıl Nem Şartlarında Boyut Kararlılığının Tayini

TS EN 1604

Belirli Basma Yükü Ve Sıcaklık Şartları Altında Deformasyon Tayini

TS EN 1605

Yüzeylere Dik Çekme Dayanımının Tayini

TS EN 1607

Kısmi Daldırma İle Kısa Süreli Su Emmenin Tayini

TS EN 1609

 

Isı Yalıtım Malzemeleri - Yangın

Yangına Dayanım Deneyleri - Aleve doğrudan maruz kalındığında tutuşabilirlik,Bölüm 2: Tek Alev Kaynağıyla Deney

TS EN ISO 11925-2

Yangın Sınıflandırması- Yangın Karşısındaki Davranış Deneylerinden Elde Edilen Veriler Kullanılarak Sınıflandırma

TS EN 13501-1

 

 

 

 

 

Isı Yalıtım Malzemeleri- Binalarda, Bina Tesisatlarında ve Endüstriyel Ekipmanlarda Kullanılan

Daldırmayla Uzun Süreli Su Emme Tayini

TS EN 12087

Uzun Süreli Difüzyonla Su Emmenin Tayini

TS EN 12088

Bükülme Özelliklerinin Tayini

TS EN 12089

Noktasal Yük Altında Davranış Tayini

TS EN 12430

Isıl Performansı-Mahfazalı Sıcak Plaka ve Isı Akış Sayacı Metotlarıyla Isıl Direncin Tayini-Yüksek ve Orta Isıl Dirençli Mamuller

 

TS EN 12667

Isıl Direncin, Korumalı Tablalı Isıtıcı ve Isı Akı Ölçerin Kullanıldığı Metotlarla Tayini-Isıl Direnci Orta ve Düşük Seviyede Olan Kuru ve Rutubetli Mamuller

 

TS EN 12664

Isıl Performansı-Mahfazalı Sıcak Plâka Cihazı ve Isı Akış Sayacı Metotları İle Isıl Direncin Tayini-Yüksek ve Orta Isıl Dirençli Kalın Mamuller

 

TS EN 12939

 

 

 

 

 

 

 

 

Dış Cephe Isı Yalıtım Sistemleri ve Bileşenleri

Su Aktarım Hızının (Geçirgenliğinin) Tayini

TS EN 1062-3

Son Kat Kaplamanın ETICS Sıvası Üzerine Yapışması ve Dayanıklılığı : Bölüm 2:Kabarcıklanma Derecesinin Değerlendirilmesi

 

TS EN 9260 EN ISO 4628-2

Son Kat Kaplamanın ETICS Sıvası Üzerine Yapışması ve Dayanıklılığı : Bölüm 4: Çatlama Derecesinin Değerlendirilmesi

 

TS EN ISO 4628-4

Son Kat Kaplamanın ETICS Sıvası Üzerine Yapışması ve Dayanıklılığı : Bölüm 5: Pullanma(Soyulma) Derecesinin Değerlendirilmesi

 

TS EN ISO 4628-5

Su Buharı Aktarım Hızının (Geçirgenliğinin) Tayini - Kap Yöntemi

TS ISO 7783

Yapıştırıcıların Isı Yalıtım Malzemelerine Bağlanma Mukavemetinin Tayini

TS EN 13494

Cam Elyaf Esaslı Donatı Fileleri - Mekanik Özelliklerinin Tayini

TS EN 13496

Darbe Dayanımı Tayini

TS EN 13497

Batma Dayanımı Tayini

TS EN 13498

Yüzeye Dik Doğrultuda Kopma Direncinin Köpük Blok Deneyi ile Tayini

TS EN 13495

 

Isı Yalıtım Malzemeleri- Binalarda, Bina Tesisatlarında ve Endüstriyel Ekipmanlarda Kullanılan

Higrotermal Özellikler - Beyan ve Tasarım Isıl Değerlerinin Tayini için Çizelge Halinde Verilmiş Tasarım Değerleri ve İşlemleri

 

TS EN ISO 10456

Yapı Bileşenleri ve Yapı Elemanları-Isıl Direnç ve Isıl Geçirgenlik-Hesaplama Yöntemi

 

TS EN ISO 6946