Kurumsal

Tarafsızlık Beyanı

Çevre Enerji Verimlilik ve Kalite Kurulu İktisadi İşletmesi (ÇEVKAK), tarafsızlığına olan güveni ve deney çalışmaları ile ilgili dürüstlüğünü tehlikeye atacak hiçbir faaliyet içine girmez. Yeterlik, tarafsızlık, karar verme veya çalışmayla ilgili dürüstlüğüne olan güveni azaltacak herhangi bir faaliyette bulunmayı önlemek için gerekli politika ve prosedüre sahiptir.

Kalite sistemi, yönetim sistemi, Laboratuvar personel yönetimi ve finansal faaliyetler tarafsızlığı koruyacak anlayışla yapılandırılarak sürdürülmektir.

ÇEVKAK, üçüncü tarafların haklarına eşit mesafededir. Tarafsızlık ilkesi Kalite Politikası’nın ana unsurlarından birini teşkil eder.

ÇEVKAK, yönetici ve personelin sistemin tarafsızlığına ve dürüstlüğüne zarar verebilecek tüm gelişmeleri üst yönetime bildireceğine ve üst yönetimin ÇEVKAK’ın tarafsızlık ve dürüstlük ilkelerine zarar verecek durumları engellemek amacıyla gerekli tedbirleri alacağına dair beyan ve taahhütte bulunur.

ÇEVKAK olarak bütün faaliyetlerimizde bütün ilgili taraflara ve müşterilerimize karşı tarafsız hizmet vereceğimizi beyan ederiz.