Kurumsal

Kalite Politikası

ÇEVKAK İktisadi İşletmesi, ısı yalıtım sektörünün Avrupa Standartlarına (EN) entegre süreci içerisinde ihtiyaç duyulan deney hizmeti faaliyetlerini yürüten tüzel kişiliği olarak;

KALİTE POLİTİKAMIZ

Kalite politikamız, ısı yalıtım sektöründe güvenilir, tarafsız, müşteri memnuniyetini eğitimli personel ve standartlara uygun ekipman ile, kaliteyi en üst düzeyde esas alan ve kalite sistemini sürekli geliştiren laboratuvar hizmeti sunmaktır. İlgili Uyumlaştırılmış Avrupa Standartları (hEN)/Avrupa Standartları(EN)’nda tanımlanan ve müşterimizin şartlarında belirtilen deney metotlarını TS EN ISO/IEC 17025 standardı kıstaslarına göre, laboratuvar personelinin kalite dokümantasyonunu etkin bir şekilde kullanmalarını sağlayarak ve yönetiminin etkinliğini sürekli iyileştirerek; gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalmak ve müşterilerin haklarını güvence altına alarak teknik hizmet sağlamaktır. İlerideki dönemlerde standartlar ve müşteri istek ve ihtiyaçları doğrultusunda çalışma alanlarını genişleterek çevre koruma ve kalite bilincini yaygınlaştırmak, enerji verimliliği konusunda yol gösterici olmak ve sektörümüzde verimliliği artırmak öncelikli hedefleri arasındadır.

ÇEVKAK Kontrol Kurulu adına
Kontrol Kurulu Başkanı