Kurumsal

Gizlilik Beyanı

ÇEVKAK, kalite sistemi çerçevesinde prosedürler ve personelin yazılı beyanları ışığında, müşterilerine ait gizlilik haklarına bağlı olduğuna, bunları Piyasa Gözetim ve Denetim faaliyetleri çerçevesinde, müşterinin teknik dosyasında bulunması gereken dokümanların talep edilmesi halinde Bakanlığa verilmesi durumu haricinde üçüncü taraflarla paylaşmamayı ve gelecekte de bu kıstaslara bağlı olacağına dair taahhütte bulunur.

ÇEVKAK, deney numunelerinin laboratuvara alınmasından itibaren, deneye hazırlık, şartlandırma, deney, deney sonrası belirli süreyle muhafaza etme, raporları müşteriye ulaştırma süreçlerinin tamamında müşteri mülkiyeti gizliliğini sağlayacak prosedür ve numune kodlama sistemini etkinlikle uygulamaktadır.