Kurumsal

Bağımsızlık Beyanı

ÇEVKAK, gelirlerini kendisi temin eden ve harcamalarını da kendisi belirleyen üçüncü taraf laboratuvar özelliğine sahip bir iktisadi işletmedir. ÇEVKAK İktisadi işletmesi, her türlü ticari, mali ve diğer baskılardan uzak olarak çalışır (B 01 Teknik Personel Tarafsızlık Beyanı, B 03 Tarafsızlık Beyanı, Kurul Üyeleri Taahhütleri) ve karar verme bağımsızlığına olan güveni ve deney çalışmaları ile ilgili dürüstlüğünü tehlikeye atacak hiçbir faaliyet içine girmez. Yönetiminin ve personelinin yapılan işin kalitesini olumsuz yönde etkileyebilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan ve etkilerden uzak tutulmasını sağlayan düzenlemelerle, bağımsızlık ve karar vermeyle ilgili tarafsızlığı güvence altına alınmıştır.

Laboratuvar Personeli karar verme bağımsızlığına sahip bulunduğuna ve gelecekte de bu kıstaslara bağlı olacağına dair taahhütte bulunur.