Deney Hizmetleri

İş Akış Şeması

Firmalar bu başlık altında akredite deney hizmetlerinden nasıl yararlanacakları hakkında akış diyagramındaki işlemleri takip ederek bilgi sahibi olurlar. Firma, deney talebinden sonra sözleşmenin karşılıklı onaylanmasını takiben deney hizmetlerinden yararlanmaya başlar.

Detaylı İncele

Deneyler

ÇEVKAK ısı yalıtım malzemeleri için istenen; TSE Belgesi alımı aşamasındaki "Başlangıç Tip Belirleme", fabrika üretim kontrolü çerçevesinde ihtiyaç duyulan "Periyodik" deneyler ile Kalite Kontrol ve Ar-Ge amaçlı deneyleri gerçekleştirmektedir.

Detaylı İncele...

Deney Talep Formu

ÇEVKAK'ın laboratuvar hizmetlerinden olan, TSE Başlangıç Tip Belirleme deneyleri, Fabrika Üretim Kontrolü çerçevesinde ihtiyaç duyulan Periyodik deneyler, Kalite Kontrol ve Ar-Ge amaçlı diğer deneylerin müracaatı, bu form indirilip doldurularak gerçekleştirilir.

Form İçin Tıklayınız...

CE UYGUNLUK DEĞERLENDİRME HİZMETLERİ

İş Akış Şeması

Firmalar bu başlık altında CE Uygunluk Değerlendirme hizmetlerinden nasıl yararlanacakları hakkında akış diyagramındaki işlemleri takip ederek bilgi sahibi olurlar.

Detaylı İncele...

CE Kapsamındaki Ürünler

Isı yalıtım malzemelerinden EPS, XPS ve MW (Cam yünü ve Taş yünü) gibi ürünlerin piyasaya arzları için zorunlu olan CE işaretlemesi uygunluk değerlendirme hizmetleri ÇEVKAK bünyesinde gerçekleştirilmektedir.

Detaylar İçin Tıklayınız...

CE Talep Formu

CE Uygunluk değerlendirme konusunda Avrupa Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan ÇEVKAK’ın bu hizmetinden yararlanmak için, CE İşaretlemesi Başlangıç Tip Deneylerinin (ITT) müracaatı, bu form indirilip doldurularak gerçekleştirilir.

Form İçin Tıklayınız...