• ÇEVKAK,

  Türkiye’de ısı yalıtımı konusunda ilk akredite deney laboratuvarı olup yapı malzemelerinin, özellikle yalıtım malzemelerinin deneysel ölçümlerini kalite yönetim sistemi çerçevesinde ve standartlara uygun olarak yürütmektedir.

  slide4
 • ÇEVKAK,

  CE Uygunluk Değerlendirme faaliyetlerinde, Avrupa Akreditasyon Birliği’nin Kalite Yönetim Sistemi gerekliliklerinden olan bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine bağlı kalarak CE Uygunluk Değerlendirme faaliyetlerinde Başlangıç Tip Deneyleri ve Raporlarını düzenlemektedir.

  slide3
 • KDS

  EPSDER’in Kalite Denetim Sistemi (KDS) deneyleri ÇEVKAK tarafından gerçekleştirilecektir.

  kds-slide1
 • Çevkak,

  EPS Sanayi Derneği’nin (EPSDER) İktisadi İşletmesi olarak faaliyet gösteren, faaliyetlerine 2004 yılında başlayan, hizmet kapsamını sürekli geliştirmeyi hedef edinen, tarafsız ve bağımsız yapısıyla Yalıtım Sektörünün ihtiyaç duyduğu deney hizmetlerini yerine getirmek amacıyla kurulmuştur.
  slide-1
Deney Hizmetleri
Firmalar bu başlık altında akredite deney hizmetlerinden nasıl yararlanacakları hakkında akış diyagramındaki işlemleri takip ederek bilgi sahibi olurlar. Firma, deney talebinden sonra sözleşmenin karşılıklı onaylanmasını takiben deney hizmetlerinden yararlanmaya başlar.
ÇEVKAK ısı yalıtım malzemeleri için istenen; TSE Belgesi alımı aşamasındaki "Başlangıç Tip Belirleme", fabrika üretim kontrolü çerçevesinde ihtiyaç duyulan "Periyodik" deneyler ile Kalite Kontrol ve Ar-Ge amaçlı deneyleri gerçekleştirmektedir.
ÇEVKAK'ın laboratuvar hizmetlerinden olan, TSE Başlangıç Tip Belirleme deneyleri, Fabrika Üretim Kontrolü çerçevesinde ihtiyaç duyulan Periyodik deneyler, Kalite Kontrol ve Ar-Ge amaçlı diğer deneylerin müracaatı, bu form indirilip doldurularak gerçekleştirilir.
CE Uygunluk Değerlendirme Hizmetleri
Firmalar bu başlık altında CE Uygunluk Değerlendirme hizmetlerinden nasıl yararlanacakları hakkında akış diyagramındaki işlemleri takip ederek bilgi sahibi olurlar.
Isı yalıtım malzemelerinden EPS, XPS ve MW (Cam yünü ve Taş yünü) gibi ürünlerin piyasaya arzları için zorunlu olan CE işaretlemesi uygunluk değerlendirme hizmetleri ÇEVKAK bünyesinde gerçekleştirilmektedir.
CE Uygunluk değerlendirme konusunda Avrupa Komisyonu tarafından yetkilendirilmiş kuruluş olan ÇEVKAK’ın bu hizmetinden yararlanmak için, CE İşaretlemesi Başlangıç Tip Deneylerinin (ITT) müracaatı, bu form indirilip doldurularak gerçekleştirilir.